Qualitat

La qualitat és una de les prioritats bàsiques en l'estratègia corporativa de GRÀFIQUES LAMOLLA. És per aquest motiu que la Gerència es compromet a mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat.
CERTIFICAT ISO CAT 9001 2015

Des de la Gerència s'entén que la utilització d'un Sistema de Gestió significa una utilització més eficient i segura dels recursos de l'organització (equips, materials, informació, temps, etc.). I, per tant, suposa: la consecució d'envasos secundaris i altres impresos de qualitat, reduint costos i augmentant la productivitat, el que repercuteix en major competitivitat.

En aquest context, la Gerència de Gràfiques Lamolla, assegura que s'identifiquen les necessitats i expectatives dels clients i que es converteixen en requisits. A més, garanteix el total compliment d'aquests requisits legals i reglamentaris que puguin afectar els seus productes, per aconseguir la satisfacció del client.

La participació de tots els membres de l'organització és fonamental per aconseguir els objectius i les fites de qualitat que s'estableixin. És per aquest motiu que la sensibilització i la formació contínua dels treballadors són fonamentals per a la seva consecució.

Existeix per part de la Gerència la decisió ferma d'integrar la qualitat, en l'estratègia de l'organització i de disposar de tècniques i eines per aconseguir una millora contínua. Per aquest motiu, aquesta política ha de servir de marc de referència per a l'establiment d'objectius concrets orientats a la millora de l'eficàcia i l'eficiència dels processos i productes de l'organització.

Aquesta cultura de la qualitat és una prioritat fonamental i forma part de la cultura corporativa de Gràfiques Lamolla.